FUTOJI MUTSU GAMAKATSU

Anzuelo pancing de Gamakatsu